Werk van de ledenraad van de dierenbescherming wordt belangrijk gevonden

Bekendheid Ledenraad en zijn taken

Aan panelleden van het Dierenbeschermingspanel werden in mei 2023 vragen over de Ledenraad voorgelegd. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden van de Dierenbescherming en is een klankbord voor de directie bij het bepalen van strategisch en dierinhoudelijk beleid. De Ledenraad komt minimaal viermaal per jaar bijeen met de directie en een afvaardiging van de Raad van Toezicht. Ruim twee derde van het panel is op de hoogte van het bestaan van de Ledenraad en hiervan weten zes op de tien ongeveer/precies wat de Ledenraad doet. Men is het vaakst op de hoogte van het feit dat de Ledenraad conceptideeën inbrengt over onderwerpen waar de Dierenbescherming aandacht aan moet besteden. Vier op de tien panelleden die wel weten dat de Ledenraad bestaat, weten vervolgens niet wat de raad precies doet. Dat de Ledenraad tijdens de jaarlijkse Dialoogdag zijn mening geeft, is het minst bekend.

Mening omtrent de Ledenraad

Negen op de tien panelleden vinden het werk van de Ledenraad belangrijk en een even grote groep laat hun vertegenwoordiging als lid van de Dierenbescherming met een gerust hart aan de Ledenraad over. Men staat er over het algemeen voor open om geraadpleegd te worden door de Ledenraad. Ook zouden vier op de tien panelleden het leuk vinden om meer informatie over de Ledenraad te krijgen. Zes op de tien panelleden zouden op de hoogte gehouden willen worden van het werk van de Ledenraad; het liefst via het ledenmagazine DIER.

Stemmen in de ledenraadsverkiezingen

Slechts één op de tien panelleden heeft weleens gestemd bij de Ledenraadsverkiezingen. Zij hebben vooral gestemd omdat ze het belangrijk vinden om te stemmen en hun stemrecht te gebruiken. Ook vinden zij dat ze met hun stem actief bijdragen aan verbetering van dierenwelzijn. Twee derde van de panelleden geeft aan nog nooit gestemd te hebben bij de Ledenraadsverkiezingen. De grootste reden hiervoor is dat men niet wist dat ze konden stemmen. Een deel wist (ook) niet op wie ze moesten stemmen.

Nieuwe leden voor de Ledenraad 2024-2026

In het najaar van 2023 worden nieuwe leden voor de Ledenraad gekozen; tot 1 augustus kunnen leden zich verkiesbaar stellen. Ruim acht op de tien panelleden overwegen niet om zichzelf verkiesbaar te stellen. Drie procent van de panelleden overweegt wel zichzelf verkiesbaar te stellen en de overige 15% weet het (nog) niet.