Boodschappers controleren veelvuldig op aanwezigheid Beter Leven Keurmerk

Brief zomercampagne goed gelezen

Panelleden van het Dierenbeschermingspanel kregen vragen over de zomercampagne ‘Geef om Saar’, een campagne gericht op het weer fit en sociaal te krijgen van honden zoals Saar. Bij de laatste editie van het ledenmagazine Dier zat een brief waarin de Dierenbescherming vroeg om een driemaandelijkse donatie. Ruim vier op de tien (42%) panelleden hadden deze brief ontvangen en gelezen, nog eens ruim een kwart (27%) had deze vluchtig gelezen.
Het is fijn om te horen dat nieuws van onze kant goed gelezen wordt!  

Wilt u meer informatie over dit project of wilt u een donatie, klik dan hier.

 

Dierenbescherming en lokale activiteiten

Bijna negen op de tien (88%) zouden (wellicht) gerichter geïnformeerd willen worden over wat de Dierenbescherming bij hen in de buurt/wijk/stad doet. Panelleden zouden voornamelijk algemeen nieuws (75%) en informatie/nieuws over dierenopvangcentra (60%) en inspectiewerk (51%) willen ontvangen. Deze informatie zou men het liefst willen ontvangen via de e-mailnieuwsbrief Dierenm@il (83%). Daarnaast zou 43% (ook) wel via het ledenmagazine Dier en/of 29% via sociale media op de hoogte worden gehouden.

Ruim drie kwart (77%) van de panelleden vindt het een goed idee als de Dierenbescherming financiën zou gaan werven voor lokale projecten. Ruim zes op de tien staan positief tegenover het doen van een financiële bijdrage aan een project bij hen in de buurt (63%).

 

Ruim de helft controleert altijd op aanwezigheid Beter Leven keurmerk

Nagenoeg alle panelleden kopen weleens een dierlijk product met daarop een Beter Leven Keurmerk.

60% van degenen die dierlijke producten kopen, checkt deze altijd op de aanwezigheid van het Beter Leven Keurmerk. Nog eens 28% doet dit vaak maar niet altijd. Het is vooral vlees waarbij panelleden de aanwezigheid van het Beter Leven Keurmerk belangrijk vinden; twee derde (67%) geeft dit antwoord. 14% vind het het meest belangrijk bij eieren.

Ruim negen op de tien (93%) vinden het (heel erg) belangrijk dat melk en yoghurt diervriendelijker worden geproduceerd. Een even groot deel (91%) zou (waarschijnlijk) wel bereid zijn een hogere prijs voor melk en yoghurt met een Beter Leven Keurmerk te betalen, als zij daarmee bijdragen aan een beter leven voor melkkoeien.