Hobbyjacht moet verboden worden omdat het onnodig leed en verstoring (voor mens en dier) veroorzaakt

Jacht in het kader van beheer & schadebestrijding

Panelleden van het Dierenbeschermingspanel kregen in december 2019 vragen over de jacht voorgelegd. Als onderdeel van beheer & schadebestrijding in Nederland vindt er jacht op wilde dieren plaats. Dit gebeurt om diverse redenen, namelijk het veroorzaken van schade aan land- en tuinbouwgewassen, vanwege verkeers- en vliegveiligheid en omdat bepaalde dieren een bedreiging vormen voor andere dieren. Een derde van de panelleden (33%) vindt dat jacht in het kader van beheer & schadebestrijding in geen enkele situatie toegestaan zou moeten zijn. 67% kan zich wel één of meerdere situaties indenken waarin de jacht in dit kader toegestaan zou moeten zijn. Vaakst genoemde redenen zijn: als dieren mensenlevens in gevaar brengen, als bepaalde diersoorten een bedreiging vormen voor andere in het wild levende soorten en als aantallen van bepaalde diersoorten te groot worden.

Hobbyjacht

Panelleden kregen ook enkele stellingen voorgelegd over de hobbyjacht. Hobbyjacht is de jacht waarbij hobbyjagers zonder ontheffing mogen jagen op vijf diersoorten namelijk: fazant, houtduif, wilde eend, haas en konijn. Deze dieren eten de jagers zelf op of ze verkopen ze aan een poelier of restaurant. Een overgrote meerderheid van 87% is het er (helemaal) niet mee eens dat hobbyjagers de vrijheid moeten hebben om deze dieren te oogsten uit de natuur. 82% is dan ook van mening dat hobbyjacht verboden zou moeten worden omdat het onnodig leed en verstoring (voor mens en dier) veroorzaakt.

Dierentuinen

Panelleden werd daarnaast gevraagd welke diersoort het minst geschikt is om in een dierentuin te houden: ijsberen, olifanten, adelaars, dolfijnen of zeeschildpadden. 70% gaf aan dat geen van de genoemde diersoorten geschikt is om in een dierentuin te houden. Degenen die wel een diersoort selecteerden, noemden de dolfijn het vaakst ongeschikt voor in de dierentuin.
Het grootste argument vóór het bestaan van dierentuinen is volgens 60% van de panelleden dat dierentuinen helpen bij het in stand houden van diersoorten. 20% geeft aan dat dierentuinen in hun ogen geen enkel bestaansrecht hebben. Van degenen die één of meerdere redenen voor het bestaan van dierentuinen onderschrijven, vindt 70% dat dierentuinen wel enkel dieren horen te houden die geschikt zijn om in een dierentuin te houden.